PAZARTESİ - CUMA 09:00 - 17:00

Telefon : 0232 464 10 64

HİZMETLER

Bakım Sözleşmesi

  1. TARAFLAR.

“Mimar Sinan Mah. 1421 sok. No:55/A Alsancak/İZMİR” adresinde bulunan “AKCAN MEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.” (bundan böyle SATICI diye anılacaktır) ile “………………………………” adresinde bulunan …………………. (bundan böyle ALICI diye anılacaktır) arasında imza edilen işbu sözleşme Madde 2 kapsamındaki cihaz ve aksesuarlarının müşteriye satışından sonraki bakım şartlarını ihtiva eder.

  1. KONU:

Temsilcisi olduğumuz .................. marka, .................... model cihazların bakım ve onarım hizmetleri ile arıza durumundaki müdahale kurallarını kapsar.

  1. ARIZA/İSTEK BİLDİRİMİ:

Müşteriden gelen arıza ve isteğin (yazılı, sözlü, faks, telefon, e-mail vs.) bildirilmesi ile teknik servis tarafından kayıt altına alınır.

  1. SERVİS HİZMETİNİN BAŞLATILMASI:

Kayıt altına alınan arıza ve isteklere ilk müdahale telefon ile yapılır. Arızanın giderilememesi durumunda acil arızaya 24 saatte, acil olmayanlara 72 saatte müdahale edilir.

  1. GARANTİ VE TEKNİK SERVİS HİZMETİ:

Cihaz satış şartlarında belirtildiği sürece montaj, işçilik ve üretim hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Garanti süresi biten cihazlara ücreti mukabilinde takılan yedek parça ve aksesuarlardan meydana gelebilecek arıza ve zararlar garanti kapsamı dışında olup, şirketimiz sorumlu değildir.

  1. CİHAZ BAKIMLARI :

Garanti süresi devam eden ve bakım onarım anlaşması devam eden cihazlara, bakım planı doğrultusunda 3/6 aylık ve yıllık bakımları yapılacak, bakım sonrası Teknik Servis Raporu düzenlenecektir.

  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YENİLENMESİ :

Sözleşme 1 (bir) yıl geçerli olacak şekilde noter huzurunda yapılır. Taraflardan birinin yazılı olarak iptal etmemesi durumunda otomatik olarak 1 (bir) yıl daha uzar.

  1. DEĞİŞİKLİK VE FESİH :

Daha önce üzerinde uzlaşılan koşullarda herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi durumunda taraflar birbirlerine 3 ay öncesinde haber verecektir. Tarafların birbirine haber vermemesi durumunda anlaşma geçersiz sayılacak ve fesh edilecektir.

9. UYUŞMAZLIK :

SATICI ile ALICI arasında çıkabilecek uyuşmazlık durumunda İZMİR mahkemeleri ve icra daireleri devreye girer.

İşbu 9 (dokuz) maddeden oluşan ve toplam 2 (iki) nüsha hazırlanmış olan sözleşmenin tümünü okuduğumuzu, sözleşme maddeleri ile belirtilmiş konular için karşılıklı iyi niyetli, yürürlükteki yasa, usul ve genel temayülleri kabul ederek…./…./……/ tarihinde imzaladığımızı beyan ederiz.

AKCAN MEDİKAL CİHAZLAR                                                                                          MÜŞTERİ

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.